Dňa 14.11.2017 sa študenti nášho ŠI zúčastnili na evanjelizačnom GODZONE TOUR, ktoré malo názov „ ODHODLANÍ ZMENIŤ SVET“.Turné bolo organizované v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý každoročne vyhlasuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska.

Akcia sa uskutočnila v športovej hale CASSOSPORT. Bol to trojhodinový program plný originálnej hudby, tanečnej, divadelnej a video produkcie. V rámci programu odzneli svedectvá ľudí o ich živote s Bohom, pričom bolo zároveň ohlásené stále aktuálne aj pre mladého človeka dnešnej doby Kristovo evanjelium. Akcia zanechala veľmi pozitívne dojmy u zúčastnených a povzbudila ich k radostnému prežívaniu ich viery v každodennom živote a k vydávaniu svedectva o nej. Na akcii sa zúčastnilo 72žiakov.

Akciu zorganizovali  Mgr. Pavol Imrich a Mgr. Mária Urbanová a pedagogický dozor zabezpečili Mgr. Mária Urbanová a Mgr. Renáta Hockicková.