Dňa 10.10.2018 sa v miestnosti 310 uskutočnil zábavno - súťažný večer Filatelia v praxi.

Zúčastnilo sa ho 46 žiakov z viacerých výchovných skupín. V prvej časti sa žiaci oboznámili s históriou vzniku poštovej známky a filatelie, v druhej časti žiaci preukázali svoju zručnosť a súťažili v pečiatkovaní poštových známok, kde kritériom bola nielen rýchlosť, ale aj presnosť jednotlivých odtlačkov.

V súťaži zvíťazili :  1. Lívia Piliarová

                           2. Eva Polomská

                           3. Anna Mária Mydliarová

Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu.

Organizátor súťaže: Bc. Iveta Šepentalová, v spolupráci s Mgr. Kocurovou