Milí žiaci,

tretí novembrový týždeň sa spája s názvom „Európsky týždeň boja proti drogám.“

Jeho poslaním je zamyslieť sa nad škodlivými účinkami fajčenia, alkoholu a drog a ich negatívnymi následkami na naše zdravie.

 

V rámci  „ Európskeho týždňa boja proti drogám“ bola jednou  z aktivít aj súťaž žiackych prác spojená s výstavou na danú tému.

Žiaci mali pomocou rôznych techník:

- nakresliť na výkres A4, A3, 

- vyhotoviť fotografiu, 

- namaľovať obraz

a tým zobraziť svoj názor na alkohol, fajčenie a drogy, ich škodlivosť a následky. 

Práce žiakov sú vystavené vo vestibule ŠI.

Do súťaže sa zapojilo 28 žiakov.

Všetci zapojení žiaci dostali sladkú odmenu, ktorá ich potešila.