EKO – HRY  -  súťaž tímov sa konala v priestoroch ŠI  7. novembra 2017.

Zo zúčastnených žiakov jednotlivých výchovných skupín sme vytvorili 5 súťažných tímov. Súťažilo sa v 5 kolách. Úlohy jednotlivých kôl sa týkali najmä poznatkov z oblasti  ekológie, environmentalistiky a ochrany životného prostredia.  Žiaci získali nové poznatky prispievajúce k ochrane životného prostredia a zdravia človeka.

Víťazmi súťaže tímov EKO-HRY sú: Žaneta Leonov 3. VS, Sarah Gembická 7. VS, Romana Hudačeková 7. VS, Petra Baloghová 11. VS, Adam Dragula 21. VS, Šimon Babiarčik 22. VS a Samuel Knut 22. VS.

Na úspešnom priebehu tejto celointernátnej akcie sa podieľali vychovávateľka RNDr. Dana Hudáková  a žiačky VS 2.