Naše žiačky – dobrovoľníčky: Diana Hasinová, Michaela Zubková, Sabina Petrovčinová, Viktória Sivačková a Monika Medvecová sa dňa 16.05.2019 v prevádzke Kaufland Košice – Popradská zapojili do Celoslovenskej finančnej zbierky SČK.

Zodpovedná za akciu: Anna Šemorádiková