Pripravili sme zdravé jedlá, a tým sme chceli motivovať našich žiakov k pravidelnému a zdravému stravovaniu. Jedlá pripravovali naše kuchárky zo školskej jedálne na Medickej 2. Akcie sa zúčastnilo 160 žiakov a tým, ktorí ochutnávali, veľmi chutilo. To bol zámer našej akcie, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa výživy.

Svetový deň výživy sa koná každoročne 16. októbra na pamiatku založenia organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov od roku 1945. Pripomenutie tohto dňa si kladie za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o situácii vo svete, upozorniť na hlad a podvýživu a povzbudiť ľudí na celom svete, aby prijali opatrenia proti hladu.

Zodpovedná za akciu: Emília Bodnárová