11. apríla 2019 sa konal 23. ročník celoslovenskej verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2019. Prvýkrát sa zbierka konala vo štvrtok. Napriek zlému počasiu sa naši žiaci - dobrovoľníci už 10. krát zapojil do tohto projektu.

Zbierky sa tento rok aktívne zúčastnilo 40 žiakov z 12 rôznych výchovných skupín. Zbierka prebiehala v rámci internátu a v uliciach mesta Košice. Nepriamo boli do akcie zapojení aj ostatní prítomní žiaci a personál.

Aktivitou dobrovoľníkov sa podarilo vyzbierať a na konto Ligy proti rakovine vložiť 2.694,78 €.

Za akciu zodpovedná: Mgr. Gabriela Gačková