13. apríla 2018 sa konal 22. ročník celoslovenskej verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2018. Náš školský internát sa už 9. krát zapojil do tohto projektu ako spoluorganizátor. Zbierky sa tento rok aktívne zúčastnilo 39 žiakov z 13  rôznych VS. Zbierka prebiehala v rámci internátu a v uliciach mesta Košice. 

Aktivitou dobrovoľníkov sa podarilo vyzbierať a na konto LPR vložiť  2478,09 €.

 

Za akciu zodpovedala Mgr. Gabriela Gačková