Oslava DŇA JABLKA  22.10.2019 -   jej hlavnou myšlienkou je zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia.  Jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Kto by nepoznal niektorý z druhov jablčníka, jablkovú štrúdľu, jablkové pyré, jablkový kompót, jablkovú šťavu alebo jablkovú žemľovku. Školský internát pripravil pre žiakov ochutnávku pochutín z jabĺk, ktoré našim žiakom veľmi chutili.

Celointernátnu aktivitu pripravila 21.VS vychovávateľky Mgr. Kocurovej.