Dňa 27.11.2019  sa v  miestnosti č. 310 školského internátu konal kvíz - Čo vieš o krajinách sveta? Cieľom akcie bolo prehĺbiť záujem mladých ľudí o geografiu celého sveta, viesť žiakov k porozumeniu a tolerancii voči iným národom, kultúram, overiť si úroveň svojich vedomostí, zručností a príjemne sa pobaviť. Súťažilo sedem trojčlenných družstiev z jednotlivých poschodí ŠI. Kvíz bol realizovaný formou prezentácie a spestrený videom - 50 hlavných miest štátov Európy.

Na prvom mieste sa umiestnili žiačky, ktoré súťažili za štvrté poschodie a to: Sukovská Sarah, Štofová Alžbeta, Hvizdošová Eva.

Druhé miesto  obsadili chlapci z ôsmeho poschodia: Róbert Hotáry, Samuel Krištan, Dominik Mulidrán.

Tretie miesto získali žiačky z piateho poschodia: Anastázia Pólyiová, Eva Nagyová, Liana Hudáčeková.

Na víťazov, ako aj na všetkých súťažiacich čakala sladká odmena.

Akciu pripravila: Ing. Danka Lacová