V rámci recipročnej spolupráce medzi stredoškolskými internátmi v Košiciach sme pripravili už tretí ročník súťažno-zábavného večera pod názvom „Čo ja viem ?“.

Dňa 15.5.2019 sme na pôde nášho internátu privítali družstvá  z  ŠI Považská, ŠI A. Garbana – Werferova, ŠI Jedlíkova, ŠI pri GTA a ŠI pri SPŠE. Súťažilo teda 6 trojčlenných družstiev v piatich kolách. Spolu zodpovedali na 50 otázok z týchto oblastí:

1. kolo – Všeobecný rozhľad

2. kolo – Hudba a film

3. kolo – Naj Slovák

4. kolo – MS v hokeji

5. kolo – Ľudské telo

Nad regulárnosťou súťaže dohliadala odborná porota v zložení: Mgr. Milan Kocur, zástupca riaditeľky ŠI Medická 2, Mgr. Ivana Belejová z ŠI Považská a Mgr. Pavel Hudáček, vedúci výchovy ŠI Medická 2. Získané body regulárne zapisovala členka žiackej rady Laura Sabolová. O občerstvenie hostí a súťažiacich sa postarala žiacka rada pri ŠI Medická 2.

Príjemnú atmosféru vytvorila moderátorka večera Kristína Povecová. Hrou na gitare medzi jednotlivými kolami nám ho spríjemnil Marcel Čurilla.

S najvyšším počtom bodov zvíťazilo domáce družstvo ŠI Medická. S rovnakým počtom bodov sa umiestnili družstvá  z  ŠI A. Garbana – Werferova a ŠI pri GTA a tak porota musela rozhodnúť o druhom mieste ďalšími otázkami. Nakoniec si druhé 2. miesto obhájili minuloroční víťazi družstvo ŠI A. Garbana – Werferova  a 3. miesto získalo  družstvo chlapcov z ŠI pri GTA,  4. miesto družstvo ŠI pri SPŠE, 5. miesto ŠI Jedlíkova a tesne za nimi boli dievčatá z ŠI Považská. Súťažno-zábavný večer - „Čo ja viem ?“ bol prijatý pozitívne a v plnom rozsahu splnil svoj cieľ. Žiaci si doplnili vedomosti, strávili príjemný večer a rozvíjali medziinternátne priateľské vzťahy.

Akciu pripravili: Mgr. Renáta Hockicková, a Žiacka rada ŠI Medická 2 s Mgr. Gabrielou Gačkovou v spolupráci s Mgr. Veronikou Čačkovou, Mgr. Martinom Horváthom a Mgr. Ladislavom Kozákom.