Dňa 26.11.2019 sa uskutočnila beseda s MUDr. Janou Kollárovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prezentácia bola sprievodnou akciou kampane „Červené stužky“ venovanej problematike HIV/AIDS, ktorej medzinárodný deň si pripomíname 1.12. Pripomenutie si tohto dňa si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o víruse HIV a ochorení AIDS a  poukázať na možnosti prevencie a ochrany. Upozorňuje na situáciu na Slovensku a vo svete. Pani doktorka hovorila okrem vírusu HIV aj o ochorení syfilis, ktorý sa v poslednú dobu rozšíril v oblasti blízko Košíc. Akcie sa zúčastnilo 86 žiakov. Každý pri vstupe dostal červenú stužku, ktorá je symbolom boja proti AIDS.

Za akciu zodpovedná: Mgr. Renáta Hockicková

Spoluorganizátor: Mgr. Katarína Tomaškovičová