Dňa 29. 11. 2017 pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa konala v jedálni ŠI akcia s názvom  „Červené stužky“. Červené stužky je kampaň boja proti HIV/AIDS. HIV/AIDS si nevyberá ľudí podľa pohlavia, veku, viery, vzdelania, politickej či sexuálnej orientácie ani sociálneho či ekonomického statusu.

Zapojením do uvedenej kampane sme chceli zvýšiť informovanosť o HIV/AIDS. Teda začali sme čítaním skutočného príbehu, nasledovali dokumenty a prezentácie o ochorení AIDS a pokračovali sme filmom Anjeli. Na túto tému sme následne diskutovali so žiakmi, aj vychovávateľmi.

Táto akcia sa skutočne vydarila. Žiaci a žiačky jednotlivých výchovných skupín mali možnosť získať ďalšie poznatky o HIV/AIDS a hlavne poznatky o tom, ako sa pre týmto nebezpečným a žiaľ, zatiaľ, nevyliečiteľnom ochorení chrániť.

Na úspešnom priebehu tejto celointernátnej akcie sa podieľali vychovávatelia RNDr. Dana Hudáková, Mgr. Pavel Hudáček aj žiačky a žiaci VS 2, VS 6, VS 20.