Celointernátne podujatie bolo zamerané na pripomenutie si tradície našich predkov- vyrezávanie tekvíc . Malo za úlohu   upevňovanie vzťahov v skupine, rozvoj manuálnych zručností a kreativity žiakov. Podujatia sa aktívne zúčastnilo 101 žiakov a asi 10 vychovávateľov. Vytvorené exponáty žiaci vystavili vo vestibule školského internátu. Nasledujúci deň ich hodnotili členovia žiackej rady. Najviac sa páčila tekvica piatej výchovnej skupiny, druhé miesto obsadila tretia výchovná skupina a tretie miesto dvadsiata prvá výchovná skupina. Pri podujatí mi pomáhali rozostaviť a prikryť stoly, upratať po podujatí dievčatá 2.VS. Myslím, že podujatie bolo úspešné a odporúčam ho zrealizovať aj v nasledujúcom roku.

Akciu pripravila: PaedDr. Helena Mardžejová