Dňa 24.05.2022 sa v našom ŠI uskutočnila beseda s gréckokatolíckym kňazom o. Matúšom Marcinom. Na akcii sa zúčastnilo cca. 40 študentov z nášho ŠI. Študenti boli povzbudení k prežívaniu svojho osobného duchovného života po vzore svätcov  katolíckej cirkvi. O. Matúš povzbudil prítomných k snaženiu sa o duchovnú dokonalosť podľa evanjelia Ježiša Krista. Beseda bola zakončená spoločnou modlitbou k sv. Šarbelovi a pomazaním jeho olejom. 

Akciu pripravil: Mgr. Pavol Imrich