Dňa 20.05.2019 sa v našom ŠI uskutočnila beseda s gréckokatolíckym kňazom o. Matúšom Marcinom. Na akcii sa zúčastnilo cca. 100 študentov z nášho ŠI a zo ŠI Považská 7. Študenti boli povzbudení životopisom sv. Šarbela  k prežívaniu svojho osobného duchovného života po vzore tohto svätca. O. Matúš povzbudil prítomných k snaženiu sa o duchovnú dokonalosť podľa evanjelia JK. Beseda bola zakončená spoločnou modlitbou k sv. Šarbelovi a pomazaním jeho olejom.

Akciu pripravil: Mgr. Pavol Imrich