Dňa 15.05.2018 sa v našom ŠI uskutočnila beseda s gréckokatolíckym kňazom o. Matúšom Marcinom, ktorý pôsobí v pastorácii aj ako exorcista. Na akcii sa zúčastnilo cca. 100 študentov z nášho ŠI a zo ŠI Považská. Akcia bola veľmi úspešná a počas nej sa rozvinula aj živá diskusia. Študenti sa dozvedeli skutočnosti, ktoré sú pre ich osobný duchovný život veľmi poučné a zároveň povzbudzujúce k dokonalejšiemu prežívaniu ich vzťahu s Bohom a ich osobnej viery. Beseda bola zakončená spoločnou modlitbou.

organizátor: Mgr. Pavol Imrich