Aj napriek dobrej propagácii / 2x rozhlas, osobne, OZ na poschodiach / sa rozbiehala táto už tradičná CIA veľmi pomaly, skoro hrozilo jej zrušenie... No nakoniec sa prihlásilo 6 dievčat a 7 chlapcov. Netradičný beh sa uskutočnil 11. júna 2019 na schodoch, ktoré vedú od Cassovaru k nášmu internátu.

Pravidlá boli jednoduché – každý súťažiaci musel prebehnúť 86 schodov zdola nahor dvakrát a celkový výsledok bol stanovený súčtom oboch časov. Odmeny sme tohto roku riešili tiež netradične – boli zakúpené veľké pizze, 7 druhov a každý účastník sa mohol ponúknuť podľa chuti. Malo to veľmi dobrú odozvu, vytvorila sa aspoň na krátku chvíľu taká „malá bežecká rodina“.

Vylepšenia – na základe pripomienok žiakov zorganizujem túto akciu aj na jeseň 2019.

 

Výsledková listina

Kategória dievčat

 

1. miesto         Sandra IVANKOVÁ                   29,16 sek.                   13. VS

2. miesto         Dominika PIGULOVÁ                31,41 sek.                   14. VS

3. miesto         Andrea MAGAČOVÁ                  32,31 sek.                   15. VS

 

4. miesto         Paulína PATZOVÁ                     34,80 sek.                   15. VS

5. miesto         Petra BALOGHOVÁ                   36,68 sek.                   15. VS

6. miesto         Alžbeta SZENTANDRÁSSIOVÁ   38,31 sek.                   15. VS

 

Kategória chlapcov

 

1. miesto         Norbert EMODI                 21,56 sek.                   23. VS

2. miesto         Gabriel KRČMÁR               22,67 sek.                   24. VS

3. miesto         Róbert BALOGH                25,44 sek.                   24. VS

 

4. miesto         Šimon BABIARČIK            25,68 sek                    22. VS.

5. miesto         Sebastián DZURO            25,80 sek.                   23. VS

6. miesto         Stanislav CIBÁK               26,65 sek.                   23. VS

7. miesto         Matej KOŠÁR                   27,06 sek.                   24. VS

Organizátor súťaže : Mgr. Ladislav Kozák