Z košatého diela literárneho krúžku vyšla básnická zbierka „VYZNANIE“.

Dňa 9. 9. 2020 v átriu stredoškolského internátu Medická 2 v Košiciach, prezentovali autori a ilustrátori svoju tvorbu, spoločne s recitáciou a hudobnými číslami, spevom a hrou na gitare. Obecenstvo tvorili žiaci na internátnych balkónoch.

Zodpovedná za akciu: PhDr. Geraldína Romanovová