Moderná intelektuálna samozrejmosť je 14. básnická zbierka "Fantázia". 14. marca. 2019 sa uskutočnila autogramiáda spojená s kultúrnym programom.Komornaj akcie sa zúčastnilo vyše 50 žiakov.

Zodpovedná: PhDr. Geraldína Romanovová