Prehliadka kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti mesta Košice

Milí žiaci,

dňa 04. 10. 2022 sa uskutoční  pre našich prvákov  celointernátna akcia: „Prehliadka kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti mesta Košice“ s odborným výkladom PhDr. Milana Kolcuna.

V rámci prehliadky je naplánovaná návšteva najvýznamnejších a najzaujímavejších pamiatok nášho mesta.

      

Prehliadka je plánovaná cca od 16.00 hod. do 18.30 hod. v sprievode vychovávateliek nášho ŠI. Naši prváci sa oboznámia s historickým centrom mesta, v ktorom študujú a bývajú.

Čakajú Vás nezabudnuteľné zážitky...                                                                                                              

Tešia sa na Vás Vaši organizátori

Klikni a uvidíš viac...

OZNAM

Riaditeľstvo ŠI Medická 2 Košice oznamuje, že v dňoch 15. - 16. 9. 2022 bude internát z prevádzkových dôvodov zatvorený.

Deň odchodu bude streda 14.9.2022.

Za porozumenie ďakujeme.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠI V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

Príchod žiakov do ŠI je 04. 09. 2022 (nedeľa), podľa nasledujúceho rozpisu: 

- 1. ročník - 13:00 - 15:00 hod. 

- 2. ročník - 15:00 - 17:00 hod. 

- 3. ročník - 17:00 - 19:00 hod. 

- ostatné ročníky - od 19:00 hod.

Všetkých nastupujúcich žiakov žiadame, aby mali ku dňu nástupu na ŠI uhradené všetky poplatky. 

 

Ďalšie pokyny k nástupu a zoznam vecí, ktoré je povinný žiak so sebou doniesť nájdete TU!

 

Pri nástupe do ŠI a pri prerušení dochádzky na viac ako 5 dní (nepočítajú sa víkendy a sviatky) zákonný zástupca neplnoletého žiaka a plnoletý žiak sám za seba predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (tlačivo nájdete TU)

 

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že plenárna schôdza rodičovského združenia je ZRUŠENÁ. Vstup rodičov do priestorov ŠI je zakázaný. 

!!!

Od 1. septembra 2022 v súlade so všeobecne záväzným nariadením KSK č. 5/2019 je výška príspevku žiaka za ubytovanie v školskom internáte 35 €.

Čistenie Čermeľského potoka

Všetkých pozývame na čistenie Čermeľského potoka spojené s opekačkou. Konať sa bude 6. 6. 2022 a zraz účastníkov bude o 15:00 vo vestibule internátu.

Akcie 23. - 26.5.

V pondelok 23. mája si pripomenieme „Svetový deň mlieka“.

Mlieko a mliečne výrobky budú vo väčšej miere súčasťou jedálnička v našej Školskej jedálni.

Chceme poukázať na  významný obsah vitamínov v mliečnych  výrobkoch, ich mimoriadne nutričné hodnoty

a inšpirovať žiakov k tomu, aby mlieko a mliečne výrobky zaradili ako každodennú súčasť stravovania.

 

Dňa 24.5.2022 sa uskutoční kvíz Krásy Vysokých Tatier o 19,30 v miestnosti 310 na 3. poschodí.

Súťažiť budú dvojčlenné družstvá z každého poschodia. Teším sa na Vašu účasť.

Erika Samborová , vychovávateľka

 

25.5.2022 - DISKOTÉKA

Gréckokatolícka liturgia a beseda s exorcistom

Dňa 11.05.2022 v stredu budeme v našom ŠI slúžiť gréckokatolícku liturgiu. 

Liturgia sa začne o 19.45 hod. v jedálni ŠI. Príď s nami vytvoriť spoločenstvo.

 

Zároveň Vás pozývame na besedu s gréckokatolíckym kňazom ( emeritným exorcistom) o. Matúšom Marcinom.

Kedy ?               23.05.2022 - pondelok     

Kde ?                 Jedáleň ŠI

O koľkej ?         19.15 hod.

(Bude aj pomazanie olejom sv. Šarbela)

17. a 18. 5. 2022

Uhádni rok - Guess the Year 6

Ak Ťa baví hudba a videoklipy, tak neváhaj, vytvor 2-členný tím za svoje poschodie a príď sa prihlásiť priamo k svojej vychovávateľke/svojmu vychovávateľovi do pondelka 16. 05. 2022. Tam získaš aj viac informácii o súťaži. Tentokrát sa zabavíme na tému bláznivé hity.

Zdravá voda, liečivý les

Príroda nás volá, preto môžeme ochutnať dary zeme čistú vodu a silu lesa. Na lúkach si pohľadáme liečivé bylinky na čajík. PRÍĎTE
Tešíme sa na náš spoločný zážitok s vychovávateľkami p. Vargová a p. Bačková.

 

Čo je zdravie?

Zdravie je telesné, duševné a sociálne blaho. 7. apríla  si každoročne pripomíname  „Svetový deň zdravia“.

V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti,  vytvorením propagačných plagátov, rozhovorov  a rozhlasovým vysielaním,  chceme zvyšovať povedomie žiakov o tom,  že aké je dôležité v živote človeka byť zdravý. Motivovať žiakov zdravo sa stravovať, hýbať sa, mať priateľov, byť duševne zdraví a chrániť si naše životné prostredie.  Tohtoročnou témou Svetového dňa zdravia je „Naša planéta, naše zdravie“.

  

Vylúšti tajničku

Milí žiaci,

dňa 5. apríla 2022 o 19.30 hod. sa uskutoční  v jedálni  nášho ŠI súťažno-zábavný večer s názvom:  „Vylúšti tajničku“.

Súťažiť budú medzi sebou 2-členné družstvá z každého poschodia, čiže spolu 7 družstiev. Úlohou súťažiacich bude správne a rýchlo ( v časovom limite) vylúštiť 4 tajničky, ktoré budú jednotlivo bodované. Na základe dosiahnutých výsledkov vyhlásime 1., 2. a 3. miesto. Súťažný večer nám spríjemnia hudobné a tanečné čísla našich žiakov. Všetci  súťažiaci aj účinkujúci dostanú sladkú odmenu.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Vaši organizátori

22. marec - Deň vody

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi." 

                                                                     /Leonardo da Vinci/

Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody pre život a uvedomiť si, že máme prírodu chrániť a uchovávať aj pre ďalšie generácie. Vytvorili sme náučnú prezentáciu, ktorá bude vysielaná vo vestibule školského internátu. V spolupráci so školskou jedálňou sa k jedlám budú podávať stolové a minerálne vody.

Mierová hora a stĺpy mieru na Slovensku.

   

Školský internát Medická 2, Košice sa zapojil do mierovej výzvy.

Máme to šťastie, že jeden zo Stĺpov mieru bol  postavený v septembri 1996 v areáli nášho internátu. 

Zapálením sviečok pri Stĺpe mieru a vytvorením nástenky vo vestibule internátu, chceme upriamiť pozornosť na projekt storočia, ktorý má symbolizovať pokoj a mier na Slovensku, v Európe a na celom svete.

OZNAM!!!

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí nezaplatili ubytovanie za mesiac december, aby platbu uhradili najneskôr do 03. 12. 2021. Všetky...

Oznam!

Školský internát bude v dňoch 12. 09. 2021 až 14. 09. 2021 zatvorený. Nástup žiakov na internát...

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci, žiačky,

   po mimoriadnom školskom roku 2019/2020 je tu nový školský rok 2020/2021. Vzhľadom na situáciu s koronavírusom sa riaďte nasledujúcimi pokynmi.

 

Príchod žiakov do školského internátu je 1. septembra 2020 a bude organizovaný podľa harmonogramu:

Žiaci 1. ročníkov budú mať nástup do ŠI               od 13.00 - 15.00 hod.

Žiaci 2. ročníkov budú mať nástup do ŠI               od 15.00 - 17.00 hod.

Žiaci 3. ročníkov budú mať nástup do ŠI               od 17.00 - 19.00 hod.

Žiaci 4. ročníkov a starší budú mať nástup do ŠI    od 19.00 - 21.00 hod.

  

   Žiaci sú povinní pri vstupe do budovy ŠI dodržiavať hygienické opatrenia R-O-R (rúško, odstup, ruky). Vstupujú len s rúškom a prechádzajú zdravotnou kontrolou (meranie teploty). Preukazujú sa vyplnenými a podpísanými tlačivami Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. (P: pre stiahnutie kliknite na názov tlačiva) Bez týchto dokladov žiaci nebudú ubytovaní.

Každý žiak si prinesie rúška v dostatočnom počte (najmenej 2 ks), to isté platí aj o hygienických potrebách a donesie iba najnutnejšie veci na pobyt v ŠI.

Rodičom nebude umožnený vstup. Do ŠI vstupujú len žiaci, ktorí prejdú zdravotnou kontrolou (meranie teploty).

 

Po ubytovaní sa, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, žiaci neopúšťajú ŠI a nebude im už v daný deň umožnená vychádzka.

Žiaci sa budú ďalej riadiť pokynmi zamestnancov ŠI.

 

Žiadame Vás o preštudovanie Školského poriadku ŠI, v ktorom sú všetky dôležité informácie ako aj usmernenia ministerstva školstva k organizácii výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

 

Pri ubytovaní je potrebné predložiť: (P: pre stiahnutie kliknite na názov tlačiva)

1. Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti bývať v ŠI 

2. Zápisný lístok na stravovanie

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (zákonný zástupca alebo plnoletý žiak)

4. Žiadosť o prijatie do ŠI -  originál

5. Zápisný lístok na ubytovanie (novoprijatí žiaci) - originál

6. 4 fotografie 3x3 cm (len noví žiaci).

OZNAM

Žiadame žiakov, ktorí boli ubytovaní v školskom internáte v školskom roku 2019/2020 a majú záujem o ubytovanie aj v školskom roku 2020/2021, aby žiadosti o ubytovanie zaslali e-mailom na...

OZNAM

Žiadame žiakov, ktorí majú uložené osobné veci v školskom internáte, aby kontaktovali svojho vychovávateľa a vyzdvihli svoje veci po dohode s vychovávateľom. 

DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

V zmysle Usmernenia Košického samosprávneho kraja zo dňa 20.04.2020 k VZN č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a...

DȎLEŽITÝ OZNAM !!!

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ktorý prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 budú od pondelka 16.3.2020 na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky školské zariadenia, voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí na karanténu priestory.

V súvislosti s týmto rozhodnutím školský internát bude zatvorený až do 29. 03. 2020. 

V tomto období nebude umožnený vstup žiakom, ich zákonným zástupcom ani cudzím osobám do priestorov školského internátu. 

Ide o preventívne opatrenie s cieľom ochrániť verejné zdravie.

DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

V zmysle Pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 9/2020 je uložená povinnosť riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prerušiť...

2% nie sú veľa, ale nám môžu veľmi pomôcť

Vážení rodičia a priatelia školského internátu,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane.

 

Prosíme Vás, pomôžte nám zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie Vašich detí v školskom internáte.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z dane v prospech Vami určenej neziskovej organizácii. Takou je aj naše Rodičovské združenie pri Školskom internáte Medická 2 v Košiciach.

Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom internáte,

- zabezpečenie materiálno-technického vybavenia školského internátu.

 

Ďakujeme.

 

Tlačivo nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Srdce pre teba

Sviatok sv. Valentína neobišiel ani náš internát a ak Vás zaujíma, ako sme ho oslávili u nás, tak sa pozrite sem.

Cesta k sebe

alebo "Ako žiť svoj život v radosti?"

V stredu 05.02.2020 o 19:15 – interaktívna miestnosť č. 122 - 1. posch.

 

… mám dobré fyzické a duševné zdravie ???

… mám toľko peňazí, koľko potrebujem???

… mám harmonickú rodinu???

… žijem vo vhodnom prostředí, domove???

… mám prácu, činnosť, čo mi robí radosť a prináša hojnosť???

… mám dobré vzťahy a dosť priateľov ???

Srdce pre teba

Vážení a milí študenti, týmto Vás pozývam na akciu: "SRDCE PRE TEBA", ktorá sa uskutoční dňa 12. 2. 2020 o 19.00 hodine v miestnosti č.310 (3.poschodie). Zúčastnení študenti si môžu priniesť vlastný výtvarný materiál, mnoho tvorivých nápadov a dobrú náladu.

Vianočný kvíz

Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Ľudí sa zmocňuje vianočná nálada, pokoj a láska, preto dovoľte, aby sme Vás pozvali na Vianočný kvíz, ktorý sa uskutoční 10.12.2019 (utorok) o 19.30 hod. v miestnosti č. 310. Súťažiť sa bude v trojčlenných družstvách z každého poschodia.

Všetci ste srdečne vítaní !

Mikuláš v ŠI

Podľa overených správ z dobre utajených zdrojov vieme, že 5.12. Mikuláš na náš internát nezabudne a večer navštívi zaručene aj Vás.

16. ročník súťaže v silových disciplínach - chlapci a dievčatá

Dňa 10. 12. 2019 sa uskutoční 16. ročník súťaže v silových disciplínach - chlapci a dievčatá. 

Podmienky účasti:  -   prihlásiť sa u vych. Imricha (8.p) do 10. 12. 2019

Súťažné disciplíny: -   tlak na rovnej lavičke

                                 -   príťahy na hrazde

                                 -   ľah - sed

                                 -   bicepsový zdvih

                                 -   všetko na počet opakovaní

Súťaž sa začne o 19:00 na prízemí - miestnosť č. 31.

Červené stužky - kampaň boja proti HIV/AIDS

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 2. septembra 2019 a vyvrcholí 1. decembra 2019 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Aj v tomto školskom roku sa náš ŠI zapája do kampane boja proti AIDS - aktivitami v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti vo výchovných skupinách, nosením červených stužiek a vyvrcholí celointernátnou akciou v utorok 26.11.2019  o 19.00 hod. v jedálni ŠI.

Prednáškou na tému: Prevencia pohlavne prenosných nákaz a infekcie HIV/AIDS

Odborný garant: MUDr. Jana Kollárová - vedúca odboru podpory zdravia, RÚVZ Košice

Členská schôdza MS SČK Medická 2

Dňa 07.11.2019 sa v ŠI uskutočnila členská schôdza MS SČK Medická 2. V programe schôdze  bolo  prijatie nových členov do MS SČK, informácia o aktivitách a činnosti SČK , príprava Študentskej kvapky krvi a Valentínskej kvapky krvi a diskusia k príprave Družstva prvej pomoci mladých.

                                                                                                                       Anna Šemorádiková, predsedníčka MS SČK Medická 2

STOP DROGÁM  NAŠIMI OČAMI

Tretí novembrový týždeň sa spája s názvom „Európsky týždeň boja proti drogám.“ Jeho poslaním je zamyslieť sa nad škodlivými účinkami fajčenia a drog a ich negatívnymi následkami. Už tretí rok sa môžte zapojiť do celointernátnej akcie: „STOP DROGÁM  NAŠIMI OČAMI“ tým, že nakreslíte na výkres  formátu A4, A3 svoj pohľad na drogy a fajčenie, resp. vyhotovíte maľbu, fotografiu alebo karikatúru. Formu si zvolíte ľubovoľnú.

Odborná porota udelí 1. 2. a 3. miesto. Vaše práce budú počas  týždňa od 18. 11. – 21. 11. 2019 vystavené vo vestibule nášho ŠI. Všetci zapojení žiaci dostanú odmenu. Tešíme sa na Vašou rukou vytvorené kreatívne práce.

Vaši organizátori

Na skle maľované

Návšteva divadelného predstavenia-muzikál  NA SKLE MAĽOVANÉ, ktoré sa uskutoční 25.11.19 o 19.00 hod.

OZNAM o zmene spôsobu objednávania stravy

Oznamujeme stravníkom zmenu objednávania stravy. Od 01.11.2019 je potrebné si stravu objednať, v prípade neobjednania bude strava č. 2 opäť automaticky objednaná všetkým stravujúcim sa študentom. V prípade  neprítomnosti z dôvodu choroby alebo školskej akcie a pod. je potrebné odhlásiť sa u svojho vychovávateľa 2 dni vopred, alebo u p. Bartošovej 1 deň vopred do 10.00 hod. na t.č. 055/7860923.

Guess The Year (Uhádni rok) - Československé hity

Ak máš chuť súťažiť v našej už tradičnej súťaži Guess The Year, tak neváhaj, vytvor 3-členný tím a príďte sa prihlásiť na 7.poschodie k vych. Horváthovi najneskôr do stredy - 6.11.2019. Hľadáme 1 dievčenský a 1 chlapčenský tím. A samozrejme príďte povzbudiť naše tímy v medziinternátnom zápolení.

30 rokov slobody - Týždeň oslavy slobody a demokracie

V týždni od 11. novembra do 15. novembra si v našom internáte zaspomíname na časy nie až tak dávno minulé, keď sme žili v ČSSR a na každom kroku sa na nás dívali busty a sochy rôznych velikánov Sovietskeho zväzu. A hlavne si zaspomíname na udalosti okolo 17. novembra 1989, kedy nám Nežná revolúcia priniesla slobodu a demokraciu, ktorú dnes už berieme ako samozrejmosť.

Pripravujeme pre Vás:

1) 11. - 15. 11. 2019     Výstavu spomienok na socializmus

2) 13. 11. 2019             súťaž Guess The Year (Uhádni rok) - Československé hity

                                    

3) 14. 11. 2019             Communist party alias Retro diskotéku - !!! presunuté na budúci týždeň !!!

                                    

4) 11. - 15. 11. 2019     Výstavu krúžku Kreatívne techniky

5) 11. - 15. 11. 2019     Súťaž o najlepšiu fotku v našom retro-fotokútiku 

                                    

6) a možno ešte nejaké prekvapenie...

 

Deň jablka

V utorok 22. 10. 2019 sme aj v našom internáte oslávili Deň jablka, a to poriadnou dávkou jablkových pochúťok. Viac nájdete tu.

Tréning pamäte pohybom

V stredu 16. októbra 2019 sa v našom internáte uskutočnila akcia venovaná tréningu pamäte. Bližšie informácie i fotogalériu nájdete tu.

Deň zdravej výživy

V stredu 16. októbra 2019 sme sa v jedálni ŠI naučili niečo viac o zdravej strave. Fotogalériu i bližšie informácie k akcii nájdete tu.

Minimaratón na Werferovej

V utorok 15. októbra 2019 sme sa opäť zúčastnili na minimaratóne v ŠI A.Garbana na Werferovej ulici. Bližšie informácie i fotogalériu nájdete tu.

Voľby do žiackej rady

V utorok 8. októbra 2019 sme v našom internáte zorganizovali doplňujúce voľby do žiackej rady ŠI. Fotogalériu i výsledky nájdete tu.

Vitajte v školskom roku 2019/2020

Vítame všetkých našich žiakov v novom školskom roku 2019/2020. Zvlášť chceme privítať našich nových žiakov. Všetkým prajeme zdarný štart do školského roka a aby jeho priebeh bol úspešný. Nech sme na jeho konci všetci spokojní so svojimi výsledkami a plní zážitkov.

Zároveň Vám chceme pripomenúť, že zápis žiakov do nového školského roka sa uskutoční 1. septembra 2019 v čase od 13:00 do 20:00

Slávnostný začiatok školského roka bude v pondelok 02. septembra 2019 o 15:00.

 

Pri nástupe do ŠI je žiak povinný so sebou priniesť:

a) potvrdenia o zaplatení príspevku na úhradu nákladov za ubytovanie a stravovanie

b) potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti byť umiestnený v ŠI

c) prehlásenie zákonného zástupcu alebo žiaka staršieho ako 18 rokov o bezinfekčnosti

d) vyplnené tlačivo "Príloha č.2" (súhlas so spracovaním osobných údajov)

e) zápisný lístok na stravu

f) súhlas so spracúvaním osobných údajov žiaka pre účel poskytovania stravovania

g) veci osobnej potreby a hygieny

h) visiaci zámok (1 ks)

i) 20€ - príspevok rodičovskému združeniu

j) 7€ - príspevok do skupinového fondu

k) 2,50€ - na zakúpenie bezkontaktného čipu (len noví žiaci)

l) 4 fotografie s rozmerom 3x3 cm (len noví žiaci)

 

Tlačivá na stiahnutie nájdete tu.

Milí naši žiaci,

po desiatich mesiacoch poctivej práce v laviciach i doma prichádza zaslúžený oddych. Prajeme Vám krásne leto plné relaxu a krásnych zážitkov. Končiacim žiakom prajeme veľa úspechov na vysokých školách alebo v práci a na ostatných sa tešíme opäť v septembri.

Vernisáž žiackych prác

Dňa 19. júna 2019 sa o 16:30 uskutočnila VERNISÁŽ žiackych prác  z krúžkov p. Maržejovej a p. Vargovej. Fotogalériu i bližšie informácie nájdete tu.

Zdravé raňajky

Pripravili sme zdravé jedlo na raňajky, a tým sme chceli zážitkovou formou motivovať našich  žiakov k pravidelnému a zdravému raňajkovaniu. Fotogalériu z aktivity nájdete tu.

Svetový deň mlieka

V utorok 21. mája 2019 sa uskutočnila ochutnávka pri príležitosti svetového dňa mlieka. Fotogalériu i bližšie informácie k akcii nájdete tu.

Voltíž

V utorok 21. apríla 2019 sa uskutočnila akcia Voltíž. Fotogalériu i bližšie informácie k akcii nájdete tu.

Jarný volejbal

V utorok 26. marca 2019 sa stretli volejbaloví nadšenci na jarnom turnaji. Fotogalériu i bližšie informácie k akcii nájdete tu.

Svetový deň mlieka

Pozývame Vás na ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov pri príležitosti „SVETOVÉHO DŇA MLIEKA“ dňa 21.5.2019 - utorok v školskej jedálni nášho internátu. Chceme poukázať a zvýšiť povedomie o mlieku a mliečnych výrobkoch na ich biologicky významný obsah a mimoriadne nutričné vlastnosti.

Beseda s exorcistom

V pondelok 20. 5. 2019 o 19:15 Vás pozývame na besedu s exorcistom o. Matúšom Marcinom.

 Čakáme na Vás v jedálni ŠI.

 

Veľkonočný šachový turnaj - 15. 04. 2019

V pondelok 15. apríla sa všetci šachuchtiví žiaci stretnú na Veľkonočnom šachovom turnaji. Turnaj sa uskutoční v študovni na 6. poschodí (č.610) o 18:30. Hrá sa tzv. švajčiarskym systémom na 6 kôl, čas na partiu 2x8 min.

Svetový deň zdravia - 10. 04. 2019

Dňa 10.4.2019 vás pozývame o 19.00 hod do jedálne Školského internátu, pripomenúť si „Svetový deň zdravia“. Radi by sme vás informovali formou prednášky pracovníčkou RÚVZ v Košiciach o význame zdravia pre človeka a dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia pre všetkých ľudí na celom svete.

2% nie sú veľa, ale nám môžu veľmi pomôcť

Vážení rodičia a priatelia školského internátu,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane.

 

Prosíme Vás, pomôžte nám zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie Vašich detí v školskom internáte.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z dane v prospech Vami určenej neziskovej organizácii. Takou je aj naše Rodičovské združenie pri Školskom internáte Medická 2 v Košiciach.

Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom internáte,

- zabezpečenie materiálno-technického vybavenia školského internátu.

 Ďakujeme

 

Tlačivo nájdete tu:

vyhlásenie ŠI Medická 2

Bohemian Rhapsody

Existuje medzi nami niekto, kto by nepoznal skupinu Queen, resp. jej speváka Freddieho Mercuryho? Ak aj áno, tak je tu čas to zmeniť.

Koncom minulého roka svet chytila horúčka zvaná Bohemian Rhapsody, ktorá vyvrcholila udelením dvoch zlatých glóbusov a štyroch sošiek Oscara. Teraz Vám ponúkame možnosť prísť si tento oskarový film pozrieť spolu s nami.

Čakáme Vás v utorok 9. apríla 2019 o 19:00 v klubovni na 7. poschodí. Okrem výborného filmu na troch z Vás čakajú hodnotné darčeky s tématikou skupiny Queen.

1. ročník súťaže v silovom trojboji – chlapcov a dievčat ŠI

Termín: 26.3.2019 - utorok

Čas: 19.00 hod.

 

Miesto konania: posilňovňa – prízemie č.31

Nahlásiť sa na 8. poschodí do 25.3.2019.

 

Súťažné disciplíny  - tlak na rovnej lavičke

                                       - drep s veľkou činkou

                                      - mŕtvy ťah

                                       - všetko na počet opakovaní

 

Let's Go !!!

Svetový deň vody

„VODE BOLA DANÁ ČAROVNÁ MOC BYŤ MIAZGOU ŽIVOTA NA ZEMI“

                                                                                  /Leonardo da Vinci/

22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre ľudstvo. Radi by sme poukázali na význam vody pre život na zemi, na stav vôd vo svete a viesť ľudí k ochrane vôd. Našou úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti.

Pozývame vás dňa 21.3.2019 na prezentáciu vo vestibule ŠI.

Krst básnickej zbierky

Dňa 14. 3. 2019  o 19.30 hod. sa uskutoční v miestnosti č.310 autogramiáda spojená s krstom básnickej zbierky "Fantázia". Srdečne sa tešíme na vašu účasť.

Záhady tela - 13. marec 2019

Milí žiaci, pozývame Vás zúčastniť sa zábavného kvízu o zdraví ZÁHADY TELA, kde zistíte ako dobre poznáte svoje telo a čo o ňom ešte neviete. Akcia sa uskutoční dňa 13.03.2019 so začiatkom o 19.30 hod. v jedálni nášho internátu.

Vylúšti tajničku - 20. marec 2019

Milí žiaci,

dňa 20. marca 2019 o 19.30 hod. sa v jedálni ŠI uskutoční súťažno-zábavný večer: “ Vylúšti tajničku “, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Súťažiť budú 3-členné družstvá z jednotlivých poschodí  ŠI,  ktorých úlohou bude v najkratšom čase a správne vylúštiť 4 tajničky.  Počas prestávok bude zabezpečený kultúrny program v podaní našich žiakov. Podľa počtu získaných bodov vyhlásime 1.,2.a 3. miesto a víťazi budú odmenení.

Tešíme sa na Vás!

8. reprezentačný ples ŠI

Srdečne Vás pozývame už na 8. reprezentačný ples ŠI, ktorý sa uskutoční 9. februára v priestoroch našej jedálne. Lístky v cene 5€ si môžete zakúpiť na 5. poschodí u p. Gačkovej. Poponáhľajte sa, kým sú k dispozícii.

Srdce pre teba

POZÝVAME VÁS NA SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE VALENTÍNSKE SRDCE "SRDCE PRE TEBA".

 

Dňa 14.2.2017o 19.00 hodine, na čísle 310.  

VŠETKÝCH ČAKÁ SLADKÁ ODMENA!!!

AKO MYSEĽ VPLÝVA NA NAŠE ZDRAVIE

15. 01. 2019 (UTOROK) o  19:15 – interaktívna miestnosť 1.posch. (č.122)

Vedecké výskumy už dokázali vplyv mysle a prostredia pôsobiace na zdravie ľudí. Príďte si o tom vypočuť, vyskúšať si praktické rady, ako môžeme myseľ trénovať na pozitivitu a možno sa aj dozvedieť niečo viac o sebe.

- Prečo je dôležité zaoberať sa našimi myšlienkami?

- Ako myseľ ovplyvňuje biologické procesy v tele, či choroby?

- Čo môžeme urobiť na zvýšenie sústredenia/koncentrácie pri učení, či v každodennom živote?

- Ako dychové cvičenia, relaxácie môžu pomôcť s uvoľnením stresu?

- Praktické cvičenia na pozitívne myslenie.

- Spoločná vedená relaxácia (použiteľná kedykoľvek v budúcnosti)

O tom porozpráva certifikovaná lektorka dychových, meditačných a relaxačných techník - Ing. Adriana Tomečková.

Mikuláš v ŠI

Podľa overených správ z dobre utajených zdrojov vieme, že 6.12. Mikuláš na náš internát nezabudne a večer navštívi zaručene aj Vás.

15. ročník súťaže v silových disciplínach - chlapci a dievčatá

Dňa 10. 12. 2018 sa uskutoční 15. ročník súťaže v silových disciplínach - chlapci a dievčatá. 

Podmienky účasti:  -   prihlásiť sa u vych. Imricha (8.p) do 10. 12. 2018

                               -   dobrý zdravotný stav

                               -   chlapci (3 váhové kategórie) a dievčatá bez váhových kategórií

Súťažné disciplíny: -   tlak na rovnej lavičke

                               -   príťahy na hrazde

                               -   ľah - sed

                               -   bicepsový zdvih

                               -   všetko na počet opakovaní

Súťaž sa začne o 19:00 na prízemí - miestnosť č.31.

HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ pri príležitosti 60. výročia založenia ŠI

Za účasti 4 školských internátov – ŠI Werferova, ŠI Komenského, ŠI Jedlíkova a ŠI Medická 2 – sa v dňoch 12.11. /pondelok/ a 19.11.2018 /pondelok/ uskutoční halový futbalový turnaj. Na základe vylosovania sa dva zápasy odohrajú 12. novembra. O týždeň neskôr sa stretnú vo finále víťazi a porazení budú hrať o 3. miesto.

Turnaj sa uskutoční v telocvični na Medickej 6 so začiatkom o 19:00.

Relax pri netradičnej hudbe

12. 11. 2018 v PONDELOK o 19:15 v miestnosti FONO na 1.poschodí.

Táto relaxácia má harmonizujuci účinok na celý organizmus prostredníctvom zvuku bez použitia fyzických dotykov.  Raz zažiť, je viac, ako mnohokrát počuť. Spievajúce misy vznikli pred 2400 rokmi a teraz je tu príležitosť to vyskúšať.  Liečivé zvuky sprostredkuje  Ing. Eva Štefanková, ktorá  sa venuje spevu, hudbe, hre na netradičné hudobné nástroje a pôsobí v acapelle skupine Fuga.

Teší sa na vás team vašich vychovávateľov.

GUESS THE YEAR 3 - filmové hity

Ak Ťa bavia filmy, hudba a videoklipy, tak neváhaj, vytvor 3-členný tím za svoje poschodie a príď sa prihlásiť priamo na 7.poschodie k vych. Horváthovi. Tam získaš aj viac informácii o súťaži.

Prváci pozor! Je tu Imatrikulácia!

Srdečne pozývame všetkých žiakov 1. ročníkov na slávnostnú IMATRIKULÁCIU, ktorá sa uskutoční dňa 23.10. o 18.30. v Jedálni Školského internátu. Bude pre Vás pripravený kultúrny program a malé prekvapenie. Po ukončení oficiálnej časti bude zábava pokračovať diskotékou pre všetkých žiakov internátu.

Tešíme sa na Vás !

Filatelia v praxi

Pozývame Vás  na zábavno - poznávaciu súťaž  „Filatelia v praxi“,  ktorá sa uskutoční  v stredu  10.10.2018  o 19.00 v miestnosti  č.310. Vyskúšajte  si s nami pečiatkovanie, preverte si svoje zručnosti, naučte sa niečo nové a popritom  získajte sladkú odmenu.

filatelia

Vitajte v školskom roku 2018/2019

Vítame všetkých našich žiakov v novom školskom roku 2018/2019. Zvlášť chceme privítať našich nových žiakov. Všetkým prajeme zdarný štart do školského roka a aby jeho priebeh bol úspešný. Nech sme na jeho konci všetci spokojní so svojimi výsledkami a plní zážitkov.

Zároveň Vám chceme pripomenúť, že zápis žiakov do nového školského roka sa uskutoční 2. septembra 2018.

Pri nástupe do ŠI je žiak povinný so sebou priniesť:

a) potvrdenia o zaplatení príspevku na úhradu nákladov za ubytovanie a stravovanie

b) potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti byť umiestnený v ŠI

c) vyplnené tlačivo "Príloha č.2" (súhlas so spracovaním osobných údajov) - tlačivo nájdete aj tu

d) veci osobnej potreby a hygieny

e) visiaci zámok (1 ks)

f) 20€ - príspevok rodičovskému združeniu

g) 7€ - príspevok do skupinového fondu

h) 2,50€ - na zakúpenie bezkontaktného čipu (len noví žiaci)

i) 4 fotografie s rozmerom 3x3 cm (len noví žiaci)

Medzinárodný volejbalový turnaj

Školský internát s našimi študentmi v zložení Lucia Havrišáková, Veronika Ločová, Barbora Gombárová, Miroslav Girgoško, Martin Fenďa a Norbert Emődi sa v dňoch 2. - 3. 6. 2018 prvýkrát zúčastnil na 27.ročníku turnaja s medzinárodnou účasťou a v 64-člennom poli družstiev v dvojdňovom boji obsadil pekné 49. miesto. Kapitánom tímu bol Mgr. František Stacho.

Svetový deň bez tabaku - prednáška

V rámci "Svetového dňa bez tabaku" sa v našom ŠI uskutoční prednáška spojená s prezentáciou o prevencii aktívneho a pasívneho tabakizmu a o zdravom spôsobe života. Prednášateľka bude z RUVZ KE.

Akcia sa uskutoční  v utorok 5.6.2018 v jedálni ŠI o 19,10  hod. 

GUESS THE YEAR (UHÁDNI ROK) - 6.6.2018 o 19:30

Baví Ťa hudba a klipy?

Ak áno, príď sa zabaviť na súťažno-zábavný večer

 

GUESS THE YEAR (UHÁDNROK)

a to v stredu 06. júna 2018 od 19:30. Čaká Ťa poriadna 

porcia hudby a aj sa niečo nové dozvieš.
Stačí vytvoriť 3-členný tím a nahlásiť sa u vych. Horvátha.

Svoje tipovacie schopnosti si porovnáte so žiakmi ďalších košických internátov.

Samozrejme na najúspešnejšie tímy čakajú rôzne ceny.

Viac info získaš na 7. poschodí u vych. Horvátha.

BEH PO SCHODOCH O SALÁMU, PIZZU a iné dobroty

10. mája - ŠTVRTOK o 19:00. Využijeme na to 86 schodov, ktoré sa nachádzajú pod naším internátom. Súťažiť sa bude v 2 kategóriach, na 2 kolá a najlepší isto - iste dostanú veľkú pizzu.
                VIAC INFO na 7. poschodí u vych. Kozáka.

Stretneme sa o 18:45 pred vrátnicou.

Beseda s exorcistom

V utorok 15. 5. 2018 o 19:15 Vás pozývame na besedu s exorcistom o. Matúšom Marcinom. Čakáme na Vás v jedálni ŠI.

Turnaj o putovný pohár majsterky ŠI v stolnom tenise

Srdečne Vás pozývame na

Turnaj o putovný pohár majsterky ŠI v stolnom tenise,

ktorý sa uskutoční dňa 9.mája 2018 / streda /
v čase od 18:30 do 20:30 v miestnostiach č.312, č.610 a č. 710.

Dievčatá, ktoré máte záujem, prihláste sa u svojej vychovávateľky do 3.mája 2018.

Celoslovenský stolnotenisový turnaj

Na pozvanie partnerského internátu J. Švermu vo Zvolene 4 žiaci nášho internátu sa zúčastnili 18. ročníka stolnotenisového turnaja. Reprezentovali nás – Dominika Gombárová, Martina Petričková, Ján Mohyla a Nikolas Nehéz. Bola to súťaž jednotlivcov, v kategórii dievčat bolo 16 a v kategórii chlapcov 23 súťažiacich. Títo boli vylosovaní do jednotlivých skupín. Hralo sa systémom „každý s každým“ a postupoval iba víťaz.

Z našich žiakov postúpila iba Martina Petričková, ktorá najprv zvíťazila v semifinále 3:0 a potom vo finále prehrala 3:1.Obsadila celkove 2. miesto.

VOLTÍŽ

Milí študenti,

pozývame Vás na letnú turistickú vychádzku do Jazdeckého areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva nad Popradskou cestou na prehliadku stajní s možnosťou zoznámiť sa s činnosťami spojenými so starostlivosťou o zvieratá.

zraz - 15.5. 2018 o 16:00 vo vestibule ŠI 

Vernisáž

Srdečne Vás pozývame na VERNISÁŽ, ktorá sa bude konať dňa 22.5.2018 o 19:30 v miestnosti č.310. Prostredníctvom výtvarnej prezentácie rôznymi výtvarnými technikami, ktoré vo finálnej podobe ulahodia každému oku a potešia dušu, sa budú prezentovať žiaci nášho Školského internátu.

Vieš dobre gazdovať? - 23. apríl 2018

O tom, že finančná a spotrebiteľstká gramotnosť sú dôležité počúvame z každého kúta. Príďte si to ale v pondelok 23. apríla 2018 o 19:30 do jedálne ŠI rozmeniť na drobné. V tomto súťažno-zábavnom kvíze sa dozviete omnoho viac. Súperiť budú medzi sebou všetky výchovné skupiny. Príďte podporiť svoj tím!

Dobrý zrak prirodzene - 2. máj 2018

Dobre vidieť znamená aj veľa vedieť. Ako dosiahnúť dobrý zrak prirodzene bez operácii, kontaktných šošoviek, či okuliarov budeme hovoriť 2.mája 2018 v jedálni ŠI o 19:30. Za hodinku získať tieto informácie je DAR na celý život.

Náplň seminára:
● aký DAR sú naše oči, ako im rozumieť a pomáhať
● techniky ako uvolniť svoje oči, aby sme lepšie videli (nutná podmienka pre dobrý zrak)
● príjemné a zábavné cviky, ktoré pôsobia priaznivo na relaxáciu a regeneráciu zraku, uzdravujú i celé telo
● praktické rady ako zaviesť cvičenia do svojho dňa a ako zmeniť nevhodné návyky, ktoré škodia nielen zraku ale i telu

Grafický duel - 17. apríl 2018 19:30

Blíži sa akcia grafická súťaž,  na ktorej nesmiete chýbať. Pozývame všetkých záujemcov o výtvarné umenie a zvlášť špeciálne žiakov ŠUV KE, Jakobyho 15, aby prišli podporiť Olivera Mušinku a Patrika Baláža (šuvkárov), ktorí medzi sebou budú súperiť v grafickej kresbe za pomoci centrofixy na plátno. Ich výsledkom budú zaujímavé grafické závesné obrazy. Nenechajte si ujsť akciu, počas ktorej nebude chýbať ani odborná porota Mgr. Zuzana Roháľová (kultúrna mediátorka) a Mgr. art. Julián Tupta (učiteľ CAR design, módny dizajnér pre značku EXI sport) a žiacka porota zo ŠUV KE, Jakobyho 15,  Janka Sanetriková (grafička) a Martin Bujdoš (dizajnér). Súčasťou grafickej súťaže, bude nielen diskusia, ale i výstava tzv. inštalácia obrazov a fotiek z 5. poschodia.

 

Milujem Slovensko - 18. 04. 2018

Milí študenti,

Chcete súťažiť a dozvedieť sa viac ...?

18. apríla 2018 o 19.30 hod.  sa v jedálni nášho ŠI uskutoční celointernátna akcia:

„Milujem Slovensko“.

Budeme hádať, kresliť, spievať... jednoducho súťažiť o našom Slovensku.

Príďte sa s nami zabaviť!

  

Deň narcisov - 13.04.2018

Dňa 13. apríla 2018 sa uskutoční 22. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov.

Naši žiaci budú mať možnosť aj tento rok byť účastní tejto akcie ako dobrovoľníci.

Školský internát ponúka možnosť zapojiť sa vlastnou dobrovoľníckou prácou a pomôcť tak dobrej veci. Žiaci sa môžu prihlásiť do 10.4.2018 a pomôcť dňa 13. apríla 2018.

GUESS THE YEAR (UHÁDNI ROK) - 11.4.2018 o 19:30

Baví Ťa hudba a klipy?

Ak áno, príď sa zabaviť na súťažno-zábavný večer GUESS THE YEAR (UHÁDNI ROK),
a to v stredu 11. apríla 2018 od 19:30. Čaká Ťa poriadna porcia hudby a aj sa niečo nové dozvieš.

Stačí vytvoriť 4-členný tím za svoje poschodie a nahlásiť sa u vych. Horvátha.

Samozrejme na najúspešnejšie tímy čakajú rôzne ceny. Viac info získaš na 7. poschodí u vych. Horvátha.

Zmena v jedálnom lístku

Oznamujeme stravníkom, že dňa 21.02. a 22.02. 2018

sa bude z technických príčin variť len jedno jedlo : raňajky č. 2, obed č. 2, večera č. 2

ZÁHADY TELA

Milí študenti, pozývame Vás zúčastniť sa zábavného kvízu o zdraví ZÁHADY TELA, kde
zistíte ako dobre poznáte svoje telo a čo o ňom ešte neviete. Akcia sa uskutoční dňa 20.2.2018
so začiatkom o 19.30 hod. v jedálni ŠI.

Venujte nášmu internátu 2% z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školského internátu,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane.

 

Prosíme Vás, pomôžte nám zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie Vašich detí v školskom internáte.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z dane v prospech Vami určenej neziskovej organizácii. Takou je aj naše Rodičovské združenie pri Školskom internáte Medická 2 v Košiciach.

Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj naviac. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom internáte,

- zabezpečenie materiálno-technického vybavenia školského internátu.

 Ďakujeme

 

Tlačivo nájdete tu:

vyhlasenie-2 percenta-internat medicka 2

Valentínska kvapka krvi 2018

1160x474_na_web

Ak máš viac ako 18 rokov a nie je ti ľahostajný osud iných, tak neváhaj a príď darovať krv v rámci akcie Valentínska kvapka krvi. V našom internáte bude táto možnosť v dňoch 20. februára a 6. marca ráno. Presnejšie informácie nájdeš u pani vychovávateľky Šemorádikovej na 4. poschodí.

Kto môže byť darcom krvi? Odpovede nájdeš na tomto odkaze:

http://darujkrv.redcross.sk/som_prvodarca

Srdce pre teba

Vážení a milí študenti pozývame vás na akciu: SRDCE PRE TEBA, ktorá sa uskutoční dňa 14.02. 2018 o 19.00, v miestnosti č.310 (3. poschodie). Zúčastnení študenti si...

Prianie do nového roka 2018

V novom roku radosť v oku, úsmev v tvári, nech sa darí. Dôjsť vždy k cieľom v roku celom. Štastia, zdravia všetkým želá ŠI Medická 2, Košice.

Červené stužky

Dňa 1. decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Preto sme aj v našom internáte pre Vás pripravili akciu "Červené stužky" , ktorá Vám prostredníctvom filmu,...

Stop drogám vlastnou rukou!

V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa v dňoch 20. 11. - 23. 11. 2017 vo vestibule nášho internátu uskutoční výstava žiackych prác. 
Žiaci vyjadria...

INKOGNITO

Srdečne Vás pozývame na celointernátnu akciu pod názvom INKOGNITO, ktorá sa uskutoční

14. 11. 2017  o 19:30 hod.

v priestoroch školskej jedálne

Imatrikulácia

 

25.10.2017 sa uskutoční tradičné a slávnostné privítanie žiakov prvých ročníkov.

Prvákov čaká príjemný kultúrny program, zábavné súťaže, kopec srandy a skvelá...

Výstava tekvičiek a jesenných ikebán

Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých a jesenné prázdniny. Čas, kedy navštevujeme hroby, zapaľujeme sviečky a spomíname. Kedysi dávno sa v období okolo dušičiek vyrezávali tekvice aj na Slovensku. Vyrezávať z týchto tekvíc bolo však pre ich podlhovastý tvar veľmi náročné, preto sa zväčša vyrezali iba oči, ústa a nos, aby cez ne vychádzalo a žiarilo svetlo.

Výstava sa uskutoční v dňoch 23. – 27.10.2017 v jedálni ŠI