Dňa 23.11..2017 sa v ŠI uskutočnila akcia zameraná na pamiatky hmotného  kultúrneho dedičstva ,,Hrady a zámky na Slovensku.” Cieľom akcie bolo uvedomiť si význam kultúrneho dedičstva, pochopiť rozdiel medzi hmotným a nehmotným  kultúrnym dedičstvom, posilniť u mladých ľudí lásku ku kultúrnym pamiatkam, otestovať si svoje vedomosti a príjemne sa pobaviť. Kvíz bol realizovaný formou prezentácie. Žiaci mali podľa obrázka určiť, o ktorý hrad, zámok, kaštieľ, zrúcaninu ide. Súťažili dvojčlenné družstvá z jednotlivých výchovných skupín. Na prvom mieste sa umiestnili žiačky Bibiána Orendášová, Sarah Olejárová z VS č 3. Druhé miesto obsadili žiačky z VS č.6 Eva Slopovská, Janka Jalčová a tretie miesto získali žiačky z VS č.7 a to Romana Hudačeková a Viktória Valková. Na víťazov, ako aj na všetkých súťažiacich čakala sladká odmena.

Akciu pripravila: Ing. Danka Lacová