V sobotu 9.2.2019 o 18,00 riaditeľka -  Ing. Melánia Konečná slávnostným gongom otvorila 8. reprezentačný ples nášho internátu. Už tradičný ples a netradičný dátum. Sedem plesov predtým bolo katarínskych. Tento rok valentínsky a táto zmena priniesla len pozitíva.

   O ples bol veľký záujem až sme sa báli či všetkých dokážeme usadiť. Podarilo sa. Žiacka rada privítala každú dievčinu kvetom a pekným slovom. Samozrejme aj pedagógov a hostí. Dievčatá sa zmenili na dámy a chlapci na džentlmenov. Začalo sa plesať.

   Prvá večera bola veľmi chutná a rozniesli ju naše šikovné dievčatá, ktoré sa veru napracovali, a to aj v piatok pri prípravách. Ku kávičke nám doniesli aj zákusok. Druhá večera sa podávala formou švédskych stolov.

   Tanečné kolá striedali účinkujúci v programe: Kvintet pod vedením Mgr. Alexandra Samborského zahájil ples hrou na dychové nástroje. Zo Školského internátu v kvintete účinkovala Natália Trnavská.  O hudbu na tomto plese sa starali Viktor Valuš a  Dávid Brezovský. Moderátori plesu - Kristína Povecová a Peter Gáč boli skvelí. V programe účinkovali Jana Predovová a Dominika Paňková. Večeru nám spríjemnila Yulianna Baloh hrou na klavír, ktorá stále usmievavá a dobre naladená pomáhala spolu s Milicou Petrušovou všade. Peter Gáč okrem moderovania aj zaspieval a na gitare ho sprevádzal  Jakub Überlaurer. Zaspievala nám aj Kristína Jacková. Hrou na gitare ju sprevádzal Marcel Čurilla, ktorý účinkoval aj pri predstavení Mgr. Oksany Ščurovej, ktorá zaspievala spolu s Alžbetou Miklošovou.

   Okolo polnoci bola tombola, do ktorej dary venovali výchovné skupiny, ale aj jednotlivci. Všetko prichystala  Mgr. Samborová a tombolu moderoval Mgr. Hudáček, ktorý bol zábavný a duchaplný. Atmosféra plesu bola naozaj výnimočná a všetci sa krásne bavili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o to, aby táto spoločenská udalosť bola taká ako sa patrí a ešte trošku lepšia.

Ples pripravili: Mgr. Ľubomíra Havajová, Mgr. Veronika ČAčková, Mgr. Gabriela Gačková a žiaci zo žiackej rady ŠI