Žiacka rada v spolupráci s vedením, vychovávateľmi a rodičovským združením pripravila vydarenú a už tradične dobrú zábavu pre našich žiakov. Pred vstupom do krásne vyzdobenej, vysvietenej a upravenej sály rozdávali chlapci zo Žiackej rady každej dievčine krásnu ružu.

25. novembra 2017 o 18. hodine  slávnostne otvorila 7. Reprezentačný ples p. riaditeľka Ing. Melánia Konečná.  Zaznel gong a začala sa skvelá zábava. Od začiatku bolo cítiť skvelú atmosféru a výbornú zábavu. Prvé kolo ukončila vynikajúca večera s predjedlom. Naše p. kuchárky /aj pán kuchár/ pripravili pastvu pre oči, no najma pre chuťové poháriky. Posilnení sme sa roztancovali a DJ skvelou voľbou hudby bavil všetkých prítomných.

Tento ples všetkých prekvapil svojou neopakovateľnou atmosférou, ktorá sa prejavila v kultivovanej spoločenskej zábave všetkých prítomných.