Bačová Mária
Bencová Miriam
Česánková Natália
Demčáková Jana
Giričová Katarína
Guláková Janka
Jacková Miroslava
Jalčová Jana
Jančušová Nikola
Jurenková Patrícia
Juščáková Bibiána
Kačmárová Kristína
Kopnická Natália
Kozloková Eva
Laurová Soňa
Linková Patrícia
Madarašiová Michaela
Petričková Martina
Petrová Adela
Rigóová Laura
Sabolová Svetlana
Sejnová Rebeka
Sekletárová Simona
Slivková Kristína
Slopovská Eva
Šimčiková Lucia
Vargová Soňa
Vašková Miroslava