V týždni pred 30-tym výročím Nežnej revolúcie sme si tieto významné udalosti pripomenuli aj v našom školskom internáte, a to sériou viacerých akcií. Počas celého týždňa bola vo vestibule ŠI vo vitrínach pripravená Výstava spomienok na socializmus. Všetci návštevníci internátu si mohli pozrieť aj Výstavu prác krúžku Kreatívne techniky.

Zodpovedná: Mgr. Jolana Kocurová

Zodpovedná: PhDr. Geraldína Romanovová

 

   Žiaci mali k dispozícii aj Socialistický fotokútik, v ktorom sa mohli odfotiť a svoje fotografie e-mailom prihlásiť do súťaže o CD skupiny Hrdza s podpismi. Zvíťazila fotografia z 3.VS.

Zodpovedný:  Mgr. Martin Horváth + žiacka rada ŠI

 

   Pre kolíziu termínov bola Retro diskotéka presunutá zo 14.11. na 21.11.2019, čo ale akcii neublížilo a žiaci sa vybláznili na hity, ktoré dominovali rádiám v 70-tych až 90-tych rokoch 20.storočia.

Zodpovedný: Mgr. Pavol Hudáček + žiacka rada ŠI (P.S. ďakujeme za výzdobu jedálne)

 

   Okrem toho sa v stredu 13. novembra 2019 v jedálni ŠI znova stretli fanúšikovia hudby a klipov na súťaži GUESS THE YEAR (Uhádni rok). Súťažilo 11 súťažných tímov zo siedmich košických internátov (2 tímy z ŠI pri SOŠ Ostrovského, 2 tímy za ŠI Jedlíkova, 2 tímy za ŠI pri SPŠE Komenského, 1 tím za ŠI A.Garbana na Werferovej, 1 tím za ŠI Strednej športovej školy, 1 tím za ŠI pri Gymnáziu sv.Tomáša Akvinského a 2 tímy z nášho internátu). Súťažné tímy navzájom súperili v čo najpresnejšom odhade roku, v ktorom súťažné skladby uzreli svetlo sveta. Išlo o hity použité vo filmoch z obdobia od 60-tych rokov po súčasnosť. V priebehu súťaže vystúpil Sebastián Marek (20.VS), ktorý na gitare zahral a zaspieval dve skladby od Jaromíra Nohavicu a v závere aj vych. Hudáček, s ktorým sme si zaspievali Hymnu Nežnej revolúcie – Sľúbili sme si lásku. Zaspomínali sme si aj na legendu Karla Gotta, keď jeho pieseň (Láska až za hrob) krásne zaspievala Kristína Jacková (10.VS) v gitarovom sprievode Marcela Čurillu (20.VS). Súťaže sa zúčastnilo 33 súťažiacich a približne 50 divákov.

 

Výsledky – Guess the Year (ČS hity)

1. miesto: ŠI Antona Garbana, Werferova                (69 bodov)

2. miesto: ŠI pri SOŠ Ostrovského – 2.tím                (66 bodov)

3. miesto: ŠI pri SPŠE Komenského – 1.tím             (65 bodov)

4. miesto: ŠI pri Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského   (64 bodov)

5. miesto: ŠI Medická 2 – 2.tím                                       (60 bodov)

6. miesto: ŠI Jedlíkova – 1.tím                                         (56 bodov)

7. miesto: ŠI pri SPŠE Komenského – 1.tím                  (53 bodov)

8. miesto: ŠI Jedlíkova – 2.tím                                         (50 bodov)

9. miesto: ŠI pri SOŠ Ostrovského – 1.tím                     (48 bodov)

10. miesto: ŠI Medická 2 – 1.tím                                      (45 bodov)

11. miesto: ŠI Strednej športovej školy                          (43 bodov)

Zodpovedný za akciu: Mgr. Martin Horváth