Bálintová Michaela
Balková Jana
Bednarčíková Alica
Bubánová Dana
Csatáryová Kamila
Gajdošová Kornélia
Hnatková Natália
Hrušková Mariana
Kalinová Dominika
Krabáčová Anna
Kuchárová Miriam
Marenčinová Eva
Melnyková Sofia
Michelčíková Alexandra
Plutová Gabriela
Pompová Mária
Šutai-Paľová Kristína
Tomášiková Daniela
Tóthová Katarína
Virčíková Viktória