„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi." 

                                                                     /Leonardo da Vinci/

Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody pre život a uvedomiť si, že máme prírodu chrániť a uchovávať aj pre ďalšie generácie. Vytvorili sme náučnú prezentáciu, ktorá bola vysielaná vo vestibule školského internátu. V spolupráci so školskou jedálňou boli k jedlám podávané stolové a minerálne vody.

Zodpovedná za akciu: Mgr. Jolana Kocurová