Dňa 26.03.2019 v utorok, sa v ŠI uskutočnila celointernátna akcia 1. ročník Majstrovstiev v silovom trojboji.

Na akcii sa zúčastnilo 8 súťažiacich chlapcov, v štyroch váhových kategóriách –  do 75, do 80, do 90 a nad 90 kg, zaradených podľa ročníkov 1. – 2.roč. a 3. – 4. roč. Súťažilo  sa v 3. disciplínach – drep s veľkou činkou, tlak na rovnej lavičke a mŕtvy ťah. Súťažilo sa na tri pokusy v každej disciplíne o najlepší výkon.  Súťažiaci prejavili bojovného ducha a skvelú fyzickú pripravenosť čo potvrdili aj svojimi dosiahnutými výkonmi v jednotlivých disciplínach.

Výsledky:

Kategória 1. – 2. roč. do 75 kg: 1. miesto – Denis Kocák             celkový výkon 320 kg                                 

                                                    2. miesto – Nicolas Višnai          celkový výkon 270 kg

                                    do 80 kg: 1. miesto - Samuel Soloninka     celkový výkon 435 kg

                 3. – 4. roč.  do 75 kg: 1. miesto -  Štefan Andrejčík      celkový výkon 380 kg

                                                    2. miesto – Marko Kandalík        celkový výkon 170 kg

                                     do 90 kg: 1. miesto – Dávid Vovčík           celkový výkon 435 kg

                                    nad 90 kg: 1. miesto – Martin Bujdoš        celkový výkon 355 kg      

                                                      2. miesto – František Szekely     celkový výkon 340 kg

Všetkým súťažiacim gratulujeme k dosiahnutým športovým výsledkom.

Zodpovedný za akciu: Mgr. Pavol Imrich